این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

خبر فوری - دومین حمله موشکی به کمپ لیبرتی


امروز عصر ساعت 17 و 50 به وقت بغداد، کمپ لیبرتی دوباره مورد حمله موشکی قرار گرفت. اینبار این موشک ها بجای ساکنان لیبرتی محلی خالی در جنوب کمپ را هدف قرار دادند و اکثر آنها در کانالهای آب فرود آمدند. بنا به اخبار منتشر شده توسط مجاهدین گویا این حمله موشکی کشته و مجروح نداشته است و به نظر میرسد که فقط برای هشدار دادن به مجاهدین برای خروج از عراق به کمپ شلیک شده است. بیست انفجار در این رابطه تا کنون گزارش شده است. 

کمپین ما این حمله را با هر هدفی که بوده باشد قاطعانه محکوم میکند و از سازمان ملل خواهان رسیدگی به این عمل جنایتکارانه و پیگرد عاملان آن میباشد. دربهای لیبرتی باید بروی هیئت های تحقیق بین المللی باز شود. 


جان ساکنان لیبرتی در خطر جدی قرار دارد. انتقال به کشور ثالث باید به عنوان اصلی ترین خواسته مجاهدین در راس خواسته ها قرار بگیرد و تمامی امکانات در این رابطه بسیج شود. هیچگونه معامله ای بر سر جان انسانها قابل قبول نیست. ما خواستار انتقال سریع ساکنان لیبرتی و اشرف به کشور ثالث و امن هستیم.


 29 آوریل 2013
 کمپین برای انتقال ساکنان لیبرتی به کشور ثالثهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر