این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

انتقال 12- اسامی ششمین سری از ساکنان انتقالی کمپ لیبرتی به آلبانیبا کمال خوشحالی و تبریک، اسامی ششمین سری از ساکنان لیبرتی را که در چند روز گذشته به تیرانا پایتخت کشور آلبانی منتقل شده اند را جهت اطلاع خانواده هایشان منتشر میکنیم. با تاکید مجدد بر دو نکته :

الف- تعدادی از اسامی امکان دارد مستعار و یا کمی جا به جا شده باشند.
ب- با تاکید مجدد بر پرنسیب اعلام شده کمپین که ما اسامی را ابتدا به ساکن منتشر نمی کنیم. مگر اینکه در محل دیگری قبل از ما منتشر شده باشد. 

اسامی به ترتیب حروف الفبا
  
1-    فرانک آب خضر
2-    محمدعلی آگاهی

3-   غلام اسدی 
4-   شهرزاد احسانی 
5-    مریم افسای

6-    فاطمه جعفری - حاتم
7-    ابوالقاسم حبیب پور

8-    زهره حسن زاده
9-    سحر حسن زاده - گرگری

10-  فاطمه خاوری
11- محمد خدابنده

12-  الهه دالوند
13-  محمد دهقان - گورابی

14-  منصور رحیمی
15-  مهشید رستمی

16-  طاهره زرنجی
17-  احمد زمان- خانپور

18-  عیسی سبزی چی

19-  زهرا صوراسرافیل

20-  قربان عرب
21-  لیلا عنصری

22-  منوچهر غلام پور

23-  صدیقه قابلی

24-  فرزانه کرد بچه
25-  زهرا کهندل

26-  زهرا گنجشکی

27-  رضا لاقید

28-  عالم مامدزاده- گرگری
29-  نسیم مامدزاده- گرگری
30-  شاهین مقدم
31-  بهناز مجلل
32-  مه لقا مریم دادی
33-  مریم ملک
34-  زهرا میر سیدی - امیران

35-  شهرام ناصری
36-  علی اصغر نوری

37-  اشرف هادیعاطفه اقبال - 25 مهر 1394 برابر با 17 اکتبر 2015

از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

۲ نظر:

  1. ممنون از خبررسانی- خواهر من جزو لیست بالاست. چطوری میتونم باهاش تماس بگیرم؟ و آیا امکان رفتن به آلبانی و دیدنش وجوددارد. مادر پیرم چشم براهش است. تلفنی هست که بشود باهاش تماس گرفت؟ ممنون از خبررسانی

    پاسخحذف