این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

مصاحبه ایاد علاوی با مجله اشپیگل آلمان

مصاحبه ایاد علاوی کاندیدای انتخابات عراق

در مصاحبه با مجله هفتگی اشپیگلبیست و ششم آوریل 

هنوز تازه هیئت روحانیون شیعه از بصره خداحافظی کرده بود که در سالن فرستاده منطقهخود مختار کردستان در انتظار بود . لیست هواداران و فعالین که ایاد علاوی شصت ونه ساله و جنبش ملی اورا حمایت میکنند طویل است ، هرچند که راه به بغداد بسیار خطرناک است .روزانه بمب گذاریها کشور را میلرزاند ، همچنین پایتخت را .
محل اقامت .. علوی که امن میباشد یک مرکز آموزش حزب واحد بعث میباشد ، که در بخش منصوریه در خارج "بخش سبز" قرار دارد که دولت و سازمانهای دولتی و سفارت آمریکا در آنجا مستقر میباشند .
به سلامتی صدام حسین میگوید او . عوامل او میخواستند که در سال هزار ونهصد وهفتاد وهشت اورا از سرراه بردارند زیرا که او خواستار آزادی و دمکراسی بوده است . 
اوبه سنت سیاسی بودن در خانواده اش اشاره میکند . اجداد او درمقابل اشغال انگیسی ها مقاومت کرده اند ودر تاسیس عراق تاثیر گذار بوده اند ، آنها وزیر و نماینده مجلس شده اند. 
علاوی فرزند یک تاجر شیعه به عنوان یک دانشجوی پزشکی وارد حزب بعث میشود ، در دهه های هفتاد از مخالفین صدام شده که با متدهای سرکوبگرانه و با چیرگی بر کشور حاکمیت میکرد . امروز یازده سال پس از سقوط صدام حسین ، هنوز خشونت ، فساد و سو استفاده از قدرت در دستور روزانه کار در بغداد میباشد. علاوی مسئول این هرج ومرج را نورالمالکی نخست وزیر عراق میداند . دولت مذهبی او در انتخابات پارلمانی در سی آوریل بایستی که کنار گذاشته شود و "هدف اول " علاوی لائیک است.اشپیگل :آقای علاوی، شما در انتخابات نور المالکی را به مبارزه میطلبید . شما انتظار یک انتخابات منصفانه را دارید ؟

علاوی : نه بطور واقع . اعمال بیرحمانه ای که انجام میگیرد که اپوزیسیون ترسانده شود ، افزایش یافته است . همچنین اتهامات نابود کننده علیه من ، که من عضو حزب بعث بوده ام ، دوباره مطرح میشود . وبیش از همه کاندیداهایی که میتوانند رای بیاورند بایستی که از سر راه برداشته شوند . 

اشپیگل :علی رغم این در این انتخابات شرکت میکنید؟

علاوی : من این را به عنوان یک وظیفه در مقابل ملت عراق میبینم ، برای دمکراسی ، آ زادی و آشتی .

اشپیگل : آیا با این جو متشنج داغ شده یک سیاست آشتی میتواند اکثریت را بدست آ ورد ؟

علاوی : من به این باور دارم . بسیاری از عراقیها در این بین به این واقعیت پی برده اند که دیگر نمیتواند این گونه ادامه یابد ، که خشونت و مذهب تندرو عراق را نابود میکند و کشور را از هم میپاشد.

اشپیگل : اما بسیاری هنوز تمایل به انتخاب مالکی به عنوان نخست وزیر را دارند؟

علاوی : من د راین نقطه مطمئن نیستم . مالکی ملا ی با نفوذ مقتدا صدر را از دست داده است که نخست وزیر را بطور علنی یک "دیوانه "خواند. همچنین امر الحکیم روحانی که حزب شورای اسلامی عراق را رهبری میکند و همچنین بسیاری از پیروان را از دست داده است. 

میتواند یک رقابت نزدیک شود. جنبش من خود را به عنوان سومین نیرو درکنار کردها که در شمال در بخشی از کشور در کردستان عراق قوی میباشند ، میبیند.حتی در یک انتخابات منصفانه میتوانیم پیروز شویم .

اشپیگل :نمیخواهید درواقع با هشدارهایتان از قبل درباره تقلب در انتخابات یک جو ابهام را دامن بزنید ، که شما دارای حمایت کمتری در نزد مردم عراق میباشید؟

علاوی : بگذارید تا هنگام برگزاری انتخابات صبر پیشه کنیم . اگر این انتخابات منصفانه برگزار شود وما بازنده باشیم ، این را قبول خواهم کرد. 

اشپیگل :حزب شما در انتخابات پارلمانی دوهزار وده برنده شد . اما مالکی وارد کاخ نخست وزیر ی شد چون از نظر سیاسی بهتر تاکتیک زد؟

علاوی :نه ، اینکه او در پست خود ماند نتیجه یک جنگ قدرت سخت بود که در آن انتخابات انجام گرفت: بسیاری از همکاران من و هواداران دستگیر شدند و شانزده نفر کشته وپانصد نفر به عنوان عضو حزب بعث رد شدند و ممنوعیت فعالیت سیاسی دریافت نمودند . این ها همه باعث شد که ما به حاشیه رانده شویم . علی رغم این ما پیروز میشویم .

اشپیگل :بانود یک نماینده شما بیشتر از اتحاد مالکی کرسی در پارلمان اختیار داشتید اما در یک جدال طولانی رئیس جمهور طالبانی ماموریت تشکیل دولت را به مالکی داد.

علاوی : طالبانی در سال دوهزار وده تحت فشار قدرتهای خارجی بود. این را حتی بعدها اعتراف کرد . برای همین ماموریت تشکیل دولت پس از چهل و پنج روز را به ما محول نکرد هرچند قانون اساسی این را میگوید.

اشپیگل :اما بالاترین مقام دادگاه قضایی عراق این تصمیم رئیس جمهور را تایید کرد :این قانونی بوده که در چهار سال پیش مالکی را مامور تشکیل دولت بنماید.

علاوی : شما فکر میکنید که بعضی از قضات تحت فشار قرار نداشتند ؟

اشپیگل : چه کسی بایستی که رئیس جمهور و قضات را این چنین تحت تاثیر گذاشته باشد؟ 

علاوی : ایران و آمریکا و همچنین بعضی از مخالفین منطقه ای .

اشپیگل : شما میخواهید به بما بگویید که پیروزی انتخاباتی شما باعث همکاری دودشمن دیرینه تهران و واشنگتن شده است ؟

علاوی : آنچه که مربوط به فشار ایران میشود ، میتوانم اطمینان بدهم که یک خط قرمز روشن وجود داشت :علاوی و اتحاد وی اجازه ندارند به قدرت برسند. ما حامیانی مانند روسیه ، ترکیه ، کویت و یا قطر داشتیم که سعی داشتند که ایران را به یک خط استراتژِی دیگری بیاورند.اما بدون هیچ موفقیتی .

اشپیگل :چه علاقه ای باعث شده است که برادران عقیدتی شیعه شما در تهران مانع نخست وزیری شما بشوند؟ 
علاوی :من علیه رهبران ایران نیستم ، من در زمان نخست وزیری ام حتی در مقابل تهران قدم جلو گذاشتم . اما من خواستار یک کشور مذهبی نیستم . من لائیک هستم . من یک دولت غیر وابسته به تهران میخواهم.

اشپیگل: اما همین را همین اوصاف را هم مالکی در گفتگو با اشپیگل بیان کرد . اینکه او ... تهران است را او رد کرد.
علاوی: مالکی بسیار نزدیک به رهبران تهران است . من برعکس طرفدار یک شیعه رادیکال نیستم. من از نیروهای سکت طرفداری نمیکنم. ومن سیاسی کردن مذهب را رد میکنم. برای همین رهبری ایران در همان زمان انتخابات قبلی در انتخابات دخالت کرد.

اشپیگل : اینکه ایران به عنوان همسایه عراق بخواهد عراق را تحت کنترل در اورد ودر مالکی یک شریک دلخواه میبیند میتوان درک کرد. اما چرا آمریکا باید دست ملاها را در عراق باز بگذارند؟

علاوی :واشنگتن از تهران و دخالت آنها نگران است . اگر یک جریان مخالف دلخواه تهران به قدرت برسد ، تهران د رعراق یک هرج ومرج بزرگ را ایجاد کند . اینکه مانع نخست وزیر من بشوند یک زیان کمتری بود . و من این را دخالت در اوضاع عراق میدانم .

اشپیگل :اما این سرزنش های جدی است که شما علیه دولت آمریکا بیان میکنید؟

علاوی :رئیس جمهور اوباما در آنزما ن به من تلفن کرد زمانی که ما یک تقسیم قدرت میخواستیم انجام دهیم که من در "شورای ملی برای مسائل اساسی "به عنوان مسئول را رهبری کنم . واوباما به من قول حمایت داد. ودر همان روز هم سفیر خود را فرستاد که مواضع مالکی و بارزانی و واشنگتن را توضیح بدهد.

اشپیگل :اما هشت ماه پس از خلا قدرت مالکی در پست خود تایید شد

علاوی : ..واز تقسیم قدرت چیزی حاصل نشد . اما این را میدانستیدکه حتی بشار اسد سعی کرد که میانجی گیری کند؟
اشپیگل :نه، در حمایت از کدام طرف رئیس جمهور سوریه اقدام کرد ؟

علاوی: ا و به من تلفن کرد و به دمشق دعوت کرد ، با یک دوجین نمایندگان پارلمان . او به من گفت او در نزد ایرانیها برای جنبش من تلاش کرده است ، اما بی نتیجه. واو در این بین ازدوستان خود در ترکیه و دیگر کشورها این اطلاعات را بدست آ ورده است که آمریکا از گروه من دیگر حمایت نمیکنند ، بلکه مانند ایرانیها از مالکی .

اشپیگل :یک نشان از این دارید که تهران روابط تغییر قدرت بعد ازاین انتخابات را بتواند تحت تاثیر قرار دهد؟
علاوی : حد اقل شرایط تغییر کرده است. ایران به اندازه کافی سرگرم غلبه بر بحران سوریه است و نا آرامی ها در لبنان را تحت کنترل در آورد. برای همین نفوذش مانند چهار سال قبل نیست. اما ایران کشور ما را به عنوان یک کشور حائل بین خود و منطقه بحرانی سوریه ولبنان میبیند. 

اشپیگل : آیا یک مسافرت انتخاباتی برای شما ممکن است ؟

علاوی : این بسیار خطرناک است. یک مبارزه انتخاباتی عادی ممکن نیست ، بسختی کسی بدون خطر میتواند ظاهر شود.
اشپیگل : تلاش برای قتل متعددی انجام گرتفه است یکی از سو قصدهارا به سختی جان سالم بدر بردید؟

علاوی : بله ، من خوش اقبال بودم در چهارم فوریه سال هزار ونهصدوهفتاد وهشت . بعد از مدتهای مدیدی در بیمارستان بودن اجازه داشتم که به یک زندگی عادی برگردم. اما همسر من نتوانست که این سو قصد را هضم کند و با دپرس بودن از بین رفت .

..در اینجا در مورد واقعه علاوی میگوید که در بریتانیا پزشکی تحصیل کرده است ودر جنوب انگلیس زندگی میکرده است و اینکه عامل این سو قصد را بخشیده است .

اشپیگل : بعد از سرنگونی دیکتاتور توانستید درباره حمله کنندگان و همدستان آنها اطلاعاتی بدست آ ورید؟

علاوی: بریتانیایی ها عاملین این حمله را مشخص کردند ، این روشن شد که یکی ازاین افراد از طرف سرویس مخفی صدام حسین به ترکیه فرستاده شده بود .بایستی که این شخص اپوزیسیون تبعیدی را از سرراه بردارد که از طریق ترکیه به بخش کردستا ن عراق سفر میکنند . اما نیروهای امنیتی ترکیه اورا دستگیر میکنند .او اعتراف کرد وبه دولت موقت تحویل داده شد .

اشپیگل :او هنوز در زندان است ؟

علاوی :من نمیدانم . من اورا بخشیدم ، برای اینکه یک نشانی را بگذارم که :ما بایستی به این پایان دهیم که همدیگر را بکشیم . وقتی ما این دایره خشونت وا نتقام را درهم بشکنیم ، یک شانس داریم .

اشپیگل : اما به نظر میرسد که عراق از این دایره شیطانی خارج نمیشود؟

علاوی : به عنوان نخست وزیر حد اقل این تلاش را کردم که این دایره را در هم بشکنم . من بین مقاومت و تروریسم فرق قائل شدم .

اشپیگل : ... از سنی های جنگجو که بوسیله شرکت کنندگان در قدرت خود را فریب خورده احساس میکننند.

علاوی : من در پی گفتگو بودم . اکثر فعالین سنی جنبش مقاوت بخشی از این ملت ما هستند . آنها خود را از طرف دولت مالکی محدود شده و مورد تبعیض میبینند . ما باید سیاست جذب را به پیش ببریم ، ونه با آ ن بجنگیم. من همچنین گفتگو با اعضای سابق بعث را دنبال کردم اگر مسئول جنایتی نبوده اند.

اشپیگل : همراهی قبیله های سنی با شبکه های تروریستی القاعده را نادیده میگیرید؟

علاوی : من در مناطق نا آرام بودم ، درمرکز این نا آرامی ها در فلوچه . این بعثی ها ورحانی های سنی بودند که برعلیه تروریستها میجنگیدند. من میتوانم بین یک ترور بی هدف و شورش به حق تفاوت قائل شوم.

اشپیگل :موفق به آشتی دادن نشدید؟

علاوی: متاسفانه جانشینان من یک سیاست دیگری را اتخاذ کردند. تمامی کشور در ناآرامی ست . وضع امنیت بدتر روزانه بدتر میشود ، وتنها بوسیله ترور وبمب نیست که ناامنی وجود دارد بلکه بوسیله دستگیری های گسترده . هیچکس امنیت ندارد . دیروزیکی از خدمتگذاران خانه ما در محل کار ظاهر نشد . چرا ؟زیرا که پسر خاله وی ربوده شده بود. خانواده بایستی پانزده هزا ردلار پرداخت کند. بعد ربایندگا ن به خدمتگذار خانه ما تلفن کرده که کجا پسرخاله خاله وی میباشد بعد به محل رفته ووی را پیدا کردند : مرده در کنار دیگر اجساد.

اشپیگل : شما قدمی بدون محافظ بر نمیدارید. سلاح حمل میکنید؟

علاوی :من یک پزشک و سیاستمدار هستم. سلاح برای من بیگانه است . اما در هنگام خداحافظی از پست نخست وزیری یک پادشاه عربی به من یک کلت هدیه داد. سالها در یک صندوق است . همین جا در خا نه . چهار ماه پیش برای گردگیری آنرا بیرون آ وردم . محافظین من به من نشان دا دند که چگونه آنرا تمیز کرده و استفاده کنم. باور کنید که من هرگز فکر نمیکردم کار به این نقطه برسد.

اشپیگل : آقای علاوی از شما برای این گفتگو تشکر دارم .
مترجم : جهان سوسیالیست در فیس بوکهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر