این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

خبر فوری و مهماین خبر امشب در سایت مجاهدین منتشر شده است. با تکیه به این خبر ساکنان لیبرتی در خطر جدی کشتار و قتل عام قرار دارند.

عین خبر از سایت مجاهدین :

"سرکرده شبه نظاميان مالکی: نزديک شدن عشاير مسلح عراق بيش از هر زمانی خطرناک شده است

به گزارش تلويزيون التغيير قيس الخزعلی سرکرده شبه نظاميان موسوم به عصائب الحق تحت امر مالکی به خطر پيشرفت انقلابيون که به نزديکی بغداد و فرودگاه رسيدند اعتراف کرد.. وی گفت: وضعيت در الانبار به طور خاص نزديک شدن به بغداد خطرش بيش از زمانی است که در الانبار حضور داشتند. قيس خزعلی افزود: به نظر من خطر به مرحله جديدی رسيده است. و آنها از سه محور می خواهند تهاجم کنند… و اين تهاجم را جنگ کرخ نامگذاری کرده اند.


عاطفه اقبال - 5 اردیبهشت 93 برابر با 25 آوریل 2014

از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالثهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر