این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ دی ۱, دوشنبه

تاکید بر بازاسکان ساکنان لیبرتی در لایحه بودجه آمریکا
لایحه بودجه سال ۲۰۱۵ که در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴ تنظیم شده بود در ۱۶ دسامبر سال جاری به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید. در این لایحه ۱۱۵ صفحه ای در مورد وضعیت تمامی کشورها از آفریقای مرکزی تا ایران، لیبی، سوریه، لبنان و.... بحث شده و در قسمت ایران به نقض حقوق بشر در ایران و تنشی که توسط ایران در منطقه بخصوص در سوریه و لبنان ایجاد میشود، همچنین به ابراز نگرانی از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته ای پرداخته است. در بخش کشور عراق بعد از پرداختن به وضعیت وخیم عراق در افزایش تنش های فرقه ای  و  افراط گریانه و تاکید به رسمیت شناختن دولت فعلی عراق  به کمک های پیشنهادی کنگره برای بهبود وضعیت در عراق اشاره میکند و در این کادر به  لزوم بازاسکان ساکنان لیبرتی و امنیت و کیفیت زندگی آنها می پردازد. ترجمه این قسمت از لایحه در ذیل بدون هیچ  تغییری آمده است.

ترجمه : 

قسمت مربوط به عراق

کمیته با نگرانی اوضاع رو به وخامت عراق را که ناشی از جنگ و پیشرفت افرط گرایان اسلامی و جنگ در سوریه میباشد دنبال میکند. ناتوانی دولت عراق برای مقابله موثر با افراط گرایی منجر به آواره شدن تعداد زیادی در غرب و شمال عراق و دامن زدن به تنش های فرقه ای و اختلافات قومی شده است که قبلا نیز توسط سیاست های نخست وزیر نوری المالکی  خراب شده بود. کمیته حاکمیت عراق را به رسمیت می شناسد اما تاکید میکند که خشونت های جاری در عراق به صورت مستقیم مشروعیت آنرا تضعیف میکند. کمیته توصیه میکند که کمک ۵۰ میلیون دلاری برای کمک به عراق در کادر صندوق حمایت اقتصادی .....قانون. و ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین مالی نظامی خارجی برنامه اف ام اف ..... قانون.  کمیته  از وزارت خارجه انتظار دارد که از این بودجه برای اهداف بشردوستانه استفاده کند...... کمیته از وزیر امور خارجه میخواهد که اولویت های کمکهای قبلا اختصاص داده شده به عراق برای کاهش این بحران را برنامه ریزی مجدد کند و توصیه میکند یک کمک اضافی برای اینکار زیر مسئولیت رئیس این ماموریت که بتواند پاسخگوی نیازهای حقوق بشری و امنیتی باشد. وزیر امور خارجه همچنین این مسئله را دنبال میکند تا اطمینان حاصل کند که همه کمک های ارائه داده شده به عراق در رابطه با مقاصد مشخص شده در مقابله با تروریسم و افراط گرایان اسلامی استفاده خواهد شد. کمیته به رسمیت می شناسد که امنیت بییشتر و محیط زیست قابل برنامه ریزی در کردستان بیش از مرکز و جنوب عراق وجود دارد. و انتطار دارد که از این فرصت ها برای تعمیق امنیت و روابط اقتصادی استفاده شود.......

کمیته، توجه وزیر امور خارجه را به مسئله  مطرح شده در نقشه بازاسکان مخالفان ایرانی در عراق ...شرح اقدامات انجام شده برای بهبود امنیت و رفاه - از جمله کیفیت زندگی و دسترسی به مراقبت های پزشکی- برای ساکنان کمپ لیبرتی. بررسی حملات انجام شده بر علیه این مخالفان از فوریه ۲۰۰۹ و از جمله اینکه آیا هر گونه سلاح یا آموزش ارائه داده شده توسط ایالت متحده در حملات مورد استفاده قرار گرفته یا نه؟ و اطمینان حاصل شود که این سلاح ها و یا آموزشها  در آینده هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. و گزینه هایی برای بازاسکان ایرانیان مخالف در خارج از عراق از جمله در ایالات متحده . 


عاطفه اقبال - ۳۰ آذر ۹۳برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث Iraq.-The Committee notes with concern the rapidly deteriorating situation in Iraq caused by the battlefield advances of Islamic extremists and ongoing conflict in Syria.

The inability of the Government of Iraq to effectively counter extremism has resulted in large numbers of internally displaced persons [IDPs] in western and northern Iraq, fueling sectarian tensions and further exacerbating ethnic divides already strained by the policies of Prime Minister Nouri al-Malaki. 

The Committee recognizes the sovereignty of Iraq, but underscores that ongoing violence directly undermines the legitimacy of the Government of Iraq and the viability of the state.

The Committee recommends up to $50,000,000 for assistance for Iraq under the Economic Support Fund [ESF] heading in titles III and VIII of this act, and up to $250,000,000 for assistance for Iraq under the Foreign Military Financing Program [FMF] heading in titles IV and VIII of this act. 

The Committee expects the Department of State to use these funds for humanitarian purposes in accordance with transfer authority in section 8003 of this act and reprogramming procedures, as necessary, should the Secretary of State determine that to do so is in the national interests of the United States, following consultation with the Committee.

The Committee directs the Secretary of State to reprioritize previously appropriated assistance for Iraq to help mitigate this crisis, and recommends additional assistance in this act under the responsibility of the Chief of Mission to provide flexibility in responding to ongoing and future humanitarian and security challenges.

The Secretary is also directed to take steps to ensure that any lethal assistance provided by this act and prior appropriations acts for Iraq is used for intended purposes in countering terrorism, and not abandoned to Islamic extremists.

The Committee recognizes that a more permissive security and programmatic environment exists in Kurdistan than in central or southern Iraq, and expects the Department of State to take advantage of opportunities in this region to deepen security and economic relations.

The Committee does not provide funding for the New Consulate Compound [NCC] in Basrah as no agreement has been reached on an appropriate site. However, the Committee notes the efforts of Consulate Basrah to operate as a consulate and
not an isolated outpost, including engaging with local government officials, U.S. businesses, and other interests in southern Iraq. Funds requested for NCC Basrah remain under the heading Embassy Security, Construction, and Maintenance [ESCM]
in title VIII of this act, and may be used for other security- related purposes, or transferred to, and merged with, funds under the Diplomatic and Consular Programs [D&CP] heading for Department of State operational purposes in Iraq, including to bolster local guard forces. The Committee directs the Secretary
of State to consult with the Committee on the use of such funds, prior to transfer or obligation.

The Committee directs the Secretary of State to include in the report on the resettlement plan for Iranian dissidents required by section 7041(c)(6) of this act: a description of measures taken to improve the security and welfare (including quality of life and access to medical care) of residents at
Camp Liberty; an analysis of attacks against such dissidents since February 2009, including whether any weapons or training provided by the United States were used in the attacks, and safeguards to ensure that no such weapons or training are used in the future; and options for the resettlement of Iranian dissidents outside Iraq, including in the United States.

The Committee continues to support programs to assist vulnerable Iraqi ethnic and religious minorities in the Nineveh Plains, and for the Iraqi Christian community. The Committee encourages the Department of State to support the Government of Iraq in its effort to establish the Nineveh Plains administrative province, and to provide assistance as necessary to support the successful 
conclusion of this process.
ترجمه : عاطفه اقبال
از دوستانی که میتوانند دقیقتر متن را ترجمه کنند دعوت میکنم اگر تصحیحاتی در ترجمه دارند به آدرس کمپین بفرستند. با تشکر

عاطفه اقبال - ۳۰ آذر ۹۳برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث۱ نظر:

  1. پس این جشنی که مجاهدین گرفته اند و شلوغ کرده اند همین بود!!! واقعا !!!

    پاسخحذف