این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

نامه نماینده سازمان ملل به مجاهدین

ساکنان کمپ از یک طرف وضعیت امنیتی را محکوم میکنند و از طرفی حاضر به خروج از عراق نیستند.

طبق گزارش خبرگزاری البلادی عراق، نماینده دبیرکل سازمان ملل طی نامه ای به مجاهدین نگرانی خود را از عدم همکاری آنها ...با کمیساریای عالی پناهندگان در مورد انتقال ساکنان لیبرتی به کشور ثالث ابراز کرده است. نماینده دبیرکل همچنین در این نامه نوشته است، از اینکه ساکنان کمپ از یک طرف وضعیت امنیتی را محکوم میکنند و از طرفی حاضر به خروج از عراق نیستند، تعجب میکند!

مدت زیادی است که از آخرین انتقال به کشور آلبانی و آلمان می گذرد و هیچ جا به جایی دیگری در این مدت انجام نشده و یا اگر انجام شده، خبر آن بیرونی نشده است. خانواده های ساکنان لیبرتی و اشرف در عراق در نگرانی و بی خبری مطلق به سر می برند. وضعیت ساکنان لیبرتی همچنان نامشخص است. با توجه به احتمال حمله آمریکا و فرانسه به سوریه وضعیت امنیتی و آشوب در عراق افسار گسیخته تر خواهد شد. زمان آن فرا رسیده که تا دیر نشده اقدام جدی جهت انتقال ساکنان لیبرتی و اشرف به کشور ثالث انجام شود. 


عاطفه اقبال - 30 اوت 2013
کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالثهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر