این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ شهریور ۴, دوشنبه

قطع آب و برق کمپ اشرف و مسئولیت سازمان ملل

بنا به گزارش آسوشتید پرس دولت عراق ادعای مجاهدین در رابطه با قطع آب و برق را در کمپ اشرف تکذیب میکند. ژرژ باکوس یک مفام عراقی که مسئولیت رسیدگی به مسائل مربوط به مجاهدین را عهده دار است طرح این ...مسئله از جانب مجاهدین را تبلیغاتی خواند. اما او اذعان کرد که در کمپ اشرف نیز مثل دیگر نقاط عراق گاهی برق قطع میشود. ولی هیچ حکمی از سوی دولت عراق برای قطع آب و برق صادر نشده است. 

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی سازمان ملل در عراق در این رابطه میگوید که چون سازمان ملل در کمپ اشرف هیچ نماینده ای ندارد نمیتواند این خبر را تائید یا تکذیب کند!

در مقابل موضع گیری سازمان ملل این سئوال پیش می آید که آیا سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشری در رابطه با چنین حوادثی قدرت اینرا ندارند که برای روشن شدن قضایا و تائید یا تکذیب کردن آنچه آنرا دولت عراق تبلیغاتی و ساکنان کمپ اشرف نبودن آب و برق و دارو و غذا می نامند یک نماینده برای تحقیق بفرستد و بجای پشت گوش انداختن خبری که تهدید جانی برای صد انسان را دارد موضع گیری دقیقی داشته باشند. وگرنه مسئولیت سازمان ملل در عراق اگر در چنین مواردی نتواند وارد عمل شود، چه میتواند باشد!؟

کمپین ما از آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد که نماینده ای برای روشن شدن وضعیت ساکنان اشرف به این کمپ اعزام و نتیجه تحقیقات خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد. موضع گیری نکردن در مقابل چنین وضعیتی مشروعیت و کارکرد سازمان ملل را زیر علامت سئوال خواهد برد.

عاطفه اقبال - 26 اوت 2013
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

رونوشت به :

آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی پناهندگان در عراق
صلیب سرخ جهانیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر