این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ مهر ۲۶, جمعه

خبر! بی خبری!

خبر! بی خبری!... هیچ خبری نیست... نه از اعتصابیون لیبرتی که بسوی مرگ گام برمیدارند.. و نه از 7 نفری که در قتل عام کمپ اشرف ربوده شده اند... نه از انتقال های ذره ذره که گاه بیگاه بصورت نمایشی صورت میگیرد.... اسیران لیبرتی هنوز در زندان هستند و در همان زندان هم تعدادی با اعتصاب غذا در حال ذره ذره خاموش شدن.... چه باید کرد؟

عاطفه اقبال - 18 اکتبر 2013
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر