این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

بحران اشرف - خبر جدید- نامه مهم مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد به ساکنان اشرف بعد از امضای توافقنامهساکنان عزیز کمپ اشرف

 شنیده اید که من یک یادداشت تفاهم با دولت جمهوری عراق در مورد انتقال ساکنان کمپ اشرف به یک محل جدید با  امنیت و سلامت، امضاء کردم. من این قدم را بیش از هر چیز  بخاطر امنیت و سلامت شما برداشتم.

من که دو بار به قرارگاه اشرف آمدم و با بسیاری از شما صحبت کردهام میتوانم تصور کنم که چقدر مشکل خواهد بود که شما جایی را ترک کنید که سالهای زیادی از زندگیتان را در آن صرف کرده اید.

انتقال به کمپ آزادی، بعنوان یک مکان موقت، کمیساریای عالی پناهندگان ملل را قادر می سازد  تعیین موقعیت پناهندگی شما را  انجام بدهد.

 این یک قدم ضروری در راستای یک راه حل دراز مدت است. سپس به کشورهای ثالث مربوط میشود که شما را پذیرا شوند.

من در این مذاکرات به عنوان یک تسهیل کننده بیطرف درگیر بودم.

برای ملل متحد و من این یک وظیفه انساندوستانه برای جلوگیری از خشونت و رویارویی و احترام به حقوق بشر شماست. عدم خشونت و احترام به حقوق بشر در کانون ارزشهای ملل متحد هستند. این تعهد ما به شماست.

موفقیت در اجرای یادداشت تفاهم، بستگی به همکاری شما دارد. این یادداشت تفاهم یک پیشنهاد است که فرصتی را برای صلح و امنیت فراهم می کند.

توجه خواهید کرد که بسیاری از درخواستهای شما برآورده شدند.

یادداشت تفاهم یک نقطه شروع خوب است. سرخطهای پروسه جابجایی به کمپ آزادی را ارائه می کند که مسئولیت انحصاری امنیت آن بر عهده دولت عراق است. ملل متحد بر تمام این پروسه نظارت خواهد داشت.

دولت جمهوری عراق در بالاترین سطوح به ملل متحد تضمین داده است که سلامت و امنیت شما را هم در جریان انتقال از کمپ اشرف به  کمپ آزادی  و هم در کمپ آزادی تا زمانی که عراق را ترک کنید، تأمین می کند.

با توجه کمبود وقت، ممکن نبود که به همه درخواستهای شما بپردازیم.

بسیاری از موضوعات میباید بین شما و نمایندگان دولت جمهوری عراق در کمپ آزادی حل و فصل شود.

 این امر، همکاری صمیمانه بین شما و دولت عراق را ضروری میسازد. ما بر همه مراحل در این پروسه نظارت خواهیم داشت. من به شما مقوله نظارت را در جریان دیدارهایم از اشرف توضیح دادم.

اکنون میخواهم برخی مفاد توافق شده در یادداشت تفاهم را برای اینکه درک بهتری از آنها داشته باشید برای شما روشن سازم :

یک - بر اساس یادداشت تفاهم، همه ساکنان کمپ مستقیماً از اشرف به لیبرتی منتقل خواهند شد که یک محل موقت ترانزیت است

تا زمانی که پروسه استقرار آنها در سایر کشورها تکمیل شود.

دو - کسانی که میخواهند فوراً به ایران برگردانده شوند میتوانند از کانالهای  معمول  برای این کار استفاده کنند

سه - دولت جمهوری عراق انتقال همه ساکنان اشرف را با سلامت و امنیت  به کمپ آزادی و از  کمپ آزادی به سایر کشورها بر عهده گرفته است.

چهار - به محض ورود ساکنان اشرف به کمپ آزادی، ملل متحد یک نظارت ۲۴ساعته و هفت روز هفته در کمپ آزادی برقرار می کند تا زمانی که آخرین نفر عراق را ترک کند.

پنج - کمیساریا پروسه احراز هویت را  بلافاصله بعد از ورود ساکنان به کمپ آزادی شروع خواهد کرد
کمیساریا با همه برای برسمیت شناختن موقعیت حقوقی آنها در چارچوب اختیارات و عملکرد خود مصاحبه خواهد کرد. کمیساریا و ملل متحد تلاشهای خود را برای استقرار شما در کشورهای سوم ادامه خواهند داد، اما تصمیم نهایی بر عهده خود کشورهاست. 

شش - بعنوان «پناهجویان» شما طبق قانون بین المللی از بهبود و حفاظتهای بنیادین برخوردار هستید. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد میتواند از ساکنانی که تا بحال درخواست پناهندگی نداده اند، در هر نقطه چنین درخواستی را برای موقعیت پناهندگی دریافت کند. طبق اصل نان رفولمان، دولت جمهوری عراق در یادداشت تفاهم، حفاظت شما را در برابر هرگونه اخراج یا برگرداندن غیر داوطلبانه به ایران بر عهده گرفته است .

هفت - همچنین دولت ایالات متحده متعهد شده است از کمپ آزادی به طور مستمر و مکرر  بازدید کند

هشت - من از تقاضای شما برای محترم شمرده شدن حیطه اختصاصی تان، به ویژه در رابطه با زنان، آگاه هستم
من تلاشهای خود را با دولت جمهوری عراق در این زمینه برای ایجاد ترتیبات مناسب، ادامه میدهم به نحویکه حاکمیت عراق نیز محترم شمرده شود

نه - در مورد سایر موضوعات، مانند سرمایه ها و  دارایی هایتان، ما به گفتگوها برای رسیدن به یک راه حل که به حقوق ساکنان بر مایملکشان به نحو سازمانیافته ای احترام بگذارد ادامه میدهیم.

چهارشنبه 28 دسامبر 2011 برابر با 7 دی 1390هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر