این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

انتقال 5- اسامی دو گروه از نفرات منتقل شده از کمپ لیبرتی به آلبانیاسامی دو گروه پانزده نفره ای که بنوبت در هفته دوم و سوم ژوئیه از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شده اند. بر خانواده هایشان مبارک باد. با تاکید بر این نکته که بنا به پرنسیب اعلام شده کمپین، ما اسامی را ابتدا به ساکن منتشر نمیکنیم. احتمال اینکه بعضی از اسامی مستعار باشند و یا در نام آنها تغیرات کوچکی انجام شده باشد، وجود دارد. اسامی به ترتیب حرف الفبا می باشد. با امید به اینکه نگرانی خانواده ها با انتقال تمامی ساکنان لیبرتی عاقبت پایان پذیرد.

گروه پانزده نفره منتقل شده در هفته دوم ژوئیه 2015

1- کلثوم اشهد
2- عیسی اکبرزاده
3- علی جودی
4- آمنه حقیقت
5- محمد داوودی
6- فتانه شریفی
7- مهران علیزاده بارفروش
8- اکرم عابدینی
9-علیرضا عرب نجفی
10- منیره فتح پور پاکزاد
11- شهناز محمدی
12- فرشته محمدی
13- عالمتاج محمودی
14- حسین مسیح
15- طاهره معرف

گروه پانزده نفره منتقل شده در هفته سوم ژوئیه 2015

1- حسین اکبری
2- امیره اصفهانی نوری
3- کیوان بهارستانی
4- ملیحه توتونچیان
5- فرحناز جدیدیان
6- عباس قلی خیب شهیدی
7- رضا صبوری دیلمی
8- محمد علی رستم پور - صفار-
9- داریوش سیفی
10- منوچهر سرکاری
11- حسن غفاری سرابی
12- مصطفی کاشانی ( یا کاشی )
13- صدیقه کریمی نمدان
14- مملکت - ناهید- نگهداری
15- اشرف مطلبی

عاطفه اقبال -  اول مرداد  94 برابر با 23 ژوئیه 2015
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالثهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر