این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان در مورد ساکنان لیبرتی

Conflict in Iraq continues to affect residents of the Hurriya Temporary Transit Location

کمیساریای عالی پناهندگان : درگيري در عراق همچنان روي وضعیت ساكنان کمپ موقت لیبرتی تاثیر میگذارد 


- The surge in conflict since June 2014 has continued across significant areas in Iraq. Violence has displaced hundreds of thousands of Iraqis, who have either moved internally or across borders to become refugees in the region. UNHCR and its partners have scaled up operations to respond to their urgent needs for protection and assistance.

موج درگيريها از ژوئن ۲۰۱۴ در سراسر نواحی قابل توجهي در عراق ادامه پيدا كرده است. خشونت موجب جابجايي صدها هزار نفر از عراقيها شده كه يا در داخل عراق جابجا شده اند و يا از مرزها عبور كرده اند و در آن منطقه پناهنده شده اند. كميساريا و شركاي آن متعابقا عمليات خود را افزايش داده اند تا به نيازهاي فوري براي حفاظت و کمک پاسخ دهند.

- The dramatic deterioration of the security situation in Iraq as a result of the fighting is equally worrying in the context of the efforts – on-going since 2011 – of UNHCR and the United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI) to find relocation opportunities outside Iraq for former residents of Camp New Iraq (formerly Ashraf). Approximately 2,700 people reside in the Hurriya Temporary Transit Location (TTL) near the Baghdad International Airport (BIAP).

وخامت شديد شرایط امنيتي در عراق كه ناشي از درگيري ميباشد، بطور يكسان در چارچوب تلاشهاي كميساريای عالی پناهندگان كه از سال ۲۰۱۱ ادامه داشته است و هيات مساعدت يونامي براي پيدا كردن فرصتهاي بازاسكان در خارج از عراق براي ساكنان سابق كمپ عراق جديد (سابقا اشرف)، نگران كننده ميباشد. حدود۲۷۰۰ نفر در کمپ موقت لیبرتی در نزديكی فرودگاه بين المللي بغداد ساكن هستند،

- The residents suffered three separate rocket attacks in 2013, each of which resulted in deaths and injuries. In addition, an attack against Camp New Iraq in September 2013 left 52 dead and seven persons missing. The escalation in conflict across Iraq leaves residents of the Hurriya TTL open to significantly heightened security risks.

ساكنان كمپ سه حمله موشكي در سال ۲۰۱۳ متحمل شدند كه هر كدام از این حملات منجر به تعدادي كشته و مجروح گرديد. علاوه بر اين ، يك حمله در سپتامبر ۲۰۱۳، عليه كمپ اشرف (عراق جديد) ۵۲ كشته و ۷ مفقود برجاي گذاشت. بالاگرفتن درگيريها در سراسر عراق، ساكنان کمپ لیبرتی را در معرض ريسكهاي امنيتي افزايش يافته قابل توجهی قرار ميدهد.

- In light of the current situation, UNHCR urgently renews its calls upon governments of other countries to admit residents and to find ways to offer long term solutions to all. If long term solutions cannot be made available immediately, the urgent need to relocate the residents would justify an extradordinary evacuation to a temporary platform from where they could be permanently relocated to a third country. UNHCR stands ready to assist states in achieving this.

با توجه به شرايط فعلي، كميساريای عالی پناهندگان بصورت فوري فراخوان خود را به دولتهاي ساير كشورها براي پذیرش ساكنان و يافتن راههايي براي ارائه راه حلهاي طولانی مدت براي همه ، تجديد ميكند. اگر راه حلهاي طولاني مدت بصورت فوري در دسترس نيست، نياز فوري به جابجايي ساكنان و يك تخليه فوق العاده به يك مكان موقت كه از آنجا بتوانند به يك كشور سوم بطور دائمی منتقل شوند را توجيه پذير ميكند. كميساريا آماده كمك براي دستيابي به اين امرميباشد.

- UNHCR deeply appreciates the measures taken by some countries already to relocate residents to situations of safety and security. These measures contribute greatly to international efforts to find solutions for this group of people.

كميساريا قدرداني عميق خود از برخي كشورها كه اقداماتي را قبلا اتخاذ كرده اند تا ساكنين را به مکانهای حفاظت شده و امن جابجا كنند ابراز ميدارد. اين اقدامات، بسیار به تلاشهاي بين المللي براي يافتن راه حل براي اين افراد كمك ميكند

- UNHCR recalls that all residents of the Hurriya TTL registered with UNHCR are persons of concern to UNHCR. They are thus entitled to protection against expulsion or forced movement to any place where their lives or freedom would be threatened. The Memorandum of Understanding between the Government of Iraq and the United Nations explicitly recognizes that residents benefit from the principle of non-refoulement.

كميساريا يادآوري ميكند ساكنان كمپ لیبرتی كه در كميساريا ثبت نام شده اند،افراد مورد نگراني كميساريا هستند. بنابراين آنها سزاوار حفاظت بين المللي عليه اخراج اجباري به هر مكاني كه جان يا آزادي آنها را تهديد ميكند، هستند. يادداشت تفاهم بين دولت عراق و ملل متحد بوضوح برسميت ميشناسد كه ساكنان از اصل عدم اخراج اجباری برخوردار هستند.

- UNHCR continues to call upon the Government of Iraq to take all possible measures to ensure the safety and well-being of residents, including ensuring access to life saving medical treatment.

کمیساریای عالی پناهندگان به فراخوان خودش به دولت عراق ادامه ميدهد تا همه اقدامات ممكن براي ايمني و آسايش ساكنان را اتخاذ كند. منجمله اطمينان از دسترسي به درمان پزشكي نجات بخش ميباشد.

UNHCR
Geneva
5 August 2014

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل - ژنو- 5 اوت 2014

http://www.unhcr.org/4f2a54a16.pdf

ترجمه فارسی : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204466434966144&set=a.1179427131075.27307.1390052760&type=1&theater

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر